October 5, 2006

absurd!!!

label: life is a dream — CV @ 5:35 PM

Tramaevõi!!! Mis pagan toimub??? See ei saa lihtsalt võimalik olla. Kas Eesti kohtunikele on mingi ora p**sse aetud, et nad niimoodi käituvad? Seda blogi kirjutama hakates ma arvasin, et ma suudan end vaos hoida ning päevauudistele ei reageeri, aga seekord ei saa mitte vait olla. Kriminaalmenetluse seadustiku § 130 lg 2 kohaselt võib kahtlustatava või süüdistatava vahistada prokuratuuri taotlusel ja eeluurimiskohtuniku määruse alusel või kohtumääruse alusel, kui ta võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või jätkuvalt toime panna kuritegusid. Lihtne ja selge. Kui on oht, et paneb veel kuritegusid toime või hoiab kõrvale kriminaalmenetlusest. No vabandage väga, aga Kalev Kanguri puhul on minu arvates mõlemad alused täielikult välistatud. Need krdi kohtunikud tuleks ise kõik kaheks kuuks Tallinna vanglasse saata ning siis vaataksime uuesti kuidas meil vahistamismäärusi tegema hakatakse. Tramaevõi!!!

2 impressions

  1. mille alusel sa väidad, et muude kuritegude toimepanemis või menetlusest kõrvalehoidmise kahtlust pole:)?

    Impressed by anneliis — October 6, 2006 @ 1:46 PM

  2. Isikuandmete põhjal. Isikliku kogemuse põhjal. Reaalne ja põhjendatud kahtlus puudub.

    Impressed by CV — October 6, 2006 @ 3:15 PM


Sorry, no comments!.

0.364 seconds. All rights reserved!