October 19, 2006

kõnelus

label: life is a dream — CV @ 4:01 PM

Ma ei saa aru riigiametnikest. Ja ei tahagi vist kunagi saada. Helistab Sulle riigiametnik, kelle eest Sa oled praktiliselt 2,5 aastat töö ära teinud ja teatab, et ta “ei taha – ei viitsi – ei jaksa” ning kavatseb asja lihtsalt keeruliseks ja raskeks teha. Krt! Võta ja loe seadust! Tee oma valdkond vähemalt enne selgeks kui mulle hakkad mingit jama telefonis ajama. Ja üldse! Ole tänulik, et Su töö on Sulle nii kergeks tehtud. Või vaheta tööd. See töö ei ole Sinu jaoks.

Taevas on täna hall. Ja kannatavad ikkagi nõrgemad …

5 impressions

 1. kummaline lähenemine…

  idiootide protsent riigiametnike seas on kahtlemata sama suur, kui mis tahes muu ameti esindajate seas… see on loomulik…

  kuid kellegi eest töö ära tegemine näib mulle täiesti vale lähenemisena (kusjuures olenemata kontekstist)… isiklikult eelistan nõuda, et igaüks teeks seda, mis on tema otsene kohustus… isegi juhul, kui töö tegemata jätnud inimene ei ole minu otseses alluvuses, on võimalusi tema nö mõjutamiseks minule sobivas suunas päris palju (ja seda mis tahes alal)… suhtlemisoskuse küsimus, minu meelest…

  liigne agarus aga võib olla ka ogarus… seda juhtub sageli…

  närvirakud muide ei taastu ja ning mõjutavad inimese välimust negatiivses suunas… seega – rahulikku nädalavahetust…

  Marta
  riigiametnikust lugeja…
  :) …

  Impressed by marta — October 20, 2006 @ 5:32 PM

 2. Situatsioone on erinevaid. Vaata asju laiemalt. Näiteks kriminaalhooldusametniku eest tema töö ära tegemine on vahest ainuke võimalus, et kedagi nõiaringist päästa.

  Head paranemist Sulle. Ja tänud kenade soovide eest.

  Impressed by CV — October 20, 2006 @ 7:43 PM

 3. Kahtlemata saab mind süüdistada üsna paljus, kui kindlasti mitte kitsas silmaringis kõne all oleva valdkonna suhtes.

  Kriminaalhooldus iseenesest on aga peenike teema tõesti. Kriminaalhooldusametniku töökohustused on sätestatud seadusega ja nagu mis tahes muu ametiesindaja on ka tema kohustatud neid täitma. St – temalt saab seda nõuda, teda on võimalik mõjutada. Tõsise, isiklikul pinnal tekkinud konflikti puhul on kõige muu kõrval võimalik taotleda isegi kha (kriminaalhooldusametnik – siin ja edaspidi) vahetamist.

  Kha töö koosneb peamisest kahest aspektist – ühelt poolt on ta järelvalveametnik, kes kontrollib kohtu poolt hoolealusele mõistetud kohustuste, piirangute jne. täitmist. Teiselt poolt on ta sotsiaaltöötaja, kes pakub hoolealusele nõu, toetust ja abi mistahes isikliku ja ühiskonnaelu puudutavates küsimustes. Tema kõige prioriteetsem ülesanne on mõjutada hoolealust hoiduma uutest kuritegudest ja aidata tal integreeruda tava- (normaalsete/seadusekuulekate inimeste) ühiskonda.

  See teine pool on nüüd see pool nimet ametniku tööst, mis põhineb absoluutselt KOOSTÖÖL eelkõige nimet ametniku, hoolealuse, tema lähedaste vahel, lisaks siis veel eelnimetatute ja muude riigiasutuste ning kohaliku omavalitsuse vahel.

  Kui inimesel endal puudub motivatsioon muutuda, siis on kha jõuetu. Inimene (eriti noor inimene) on väga mõjutatav oma lähedaste ja muude end ümbritsevate inimeste poolt. Kha on kohustatud kohtuma oma hoolealusega 1 kord kuus (keskmiselt on Eestis ühe kha kohta 36 hoolealust) – selge see, et nõiaringist ei päästa see kedagi ja kõige suurem osa sellest tööst jääb paratamatult koduste/lähedaste kanda. Nüüd sõltub palju sellest, missugused inimesed teda ümbritsevad. Kui teda ümbritsevad oma põhimõtetelt seadusekuulekad ja ühiskonnaga hästi kohanenud inimesed, kes omavad siirast soovi aidata (muu seas siis aitavad eksinul mõista oma teo ebaõigust ja seda, et elada on võimalik ka ebaseaduslikke tegusid sooritamata; ärgitavad igati hoolealust koostööle nii kha-ga kui muude ametnikega ja aitavad mõista, et teo tagajärjel juhtunud hoolealusele sageli ebameeldivad kokkupuuted ametnikega on õigustatud ja et ametnikud ei ole mitte lollid vaenlased, vaid inimesed, kes oma enamuses teevad tööd reeglina siiski ühiskonna normaalse toimimise nimel, tagamaks eelkõige kõigi ühiskonna liikmete oma õiguste ja vabaduste vaba kasutamise jne) seadusega vastuollu sattunul end parandada, siis on positiivse lõpptulemuse saavutamine tunduvalt tõenäolisem.

  Sai pikk ja üsna mõttetu jutt. Mõttetu eelkõige põhjusel, et tead seda isegi (olgugi, et objektiivne lähenemine nimet küsimusele on sinu puhul kaheldav). Aga noh – ma haige ja netis inimeste tüütamine on väheseid lõbusid, mis ma endale hetkel lubada saan. Elagu avatud kommentaariumid.

  Milleni aga tegelikult jõuda tahtsin on see, et kui kogu see sotsiaalküsimusi (ka psühholoogilisi) puudutav osa kriminaalhooldusametniku tööst on ametniku jaoks siiski vaid töö. Kodustel/lähedastel või mis iganes muul isikul, kes on otsustanud eksinut vabatahtlikult aidata, ei sobi seda aga tööks nimetada. Kui keegi hoolitseks minu eest, aitaks vms ja nimetaks seda hiljem tööks, siis mina isiklikult solvuksin ja keelduksin edaspidisest abist. Määratlus – tegin ära teise töö – on antud kontekstis minu meelest kohati kohatu. Mõisted hool/hoolitsus/hoolitsemine, mida kasutasid mõned postid all pool on puht inimlikust aspektist vaadatuna palju õigemad.

  Ja üldistused – inimeste suhtes ei ole need õigustatud mitte kunagi. Ja ametnikud on inimesed – täpselt sama sugused, nagu kõik teised.

  Impressed by marta — October 22, 2006 @ 12:08 AM

 4. parandus:

  *Määratlus – tegin ära teise töö – on antud kontekstis minu meelest kohati kohatu* – sõna “kohati” on liigne…

  sama sugused = samasugused…

  Impressed by marta — October 22, 2006 @ 12:16 AM

 5. … soovitan silmaklappide eemaldamist. tõsi, vajalik võib olla kirurgiline sekkumine;)

  Impressed by toomas — October 22, 2006 @ 3:45 PM


Sorry, no comments!.

0.481 seconds. All rights reserved!