May 6, 2007

kaks sõna

label: life is a dream — CV @ 9:15 PM

Truudus ja ustavus. Viimased kaks päeva on teema truudusest kui sellisest mu peas keerelnud. Keelevara keskkond leiab, et on olemas “abielu+, kohuse+, riigi+; elu+, tõe+truudus”. Sünonüümsõnastik annab truudusele sünonüümiks “ustavus”. Seega peaks olema tegemist ju ühe ja sama mõistega, aga varjundina on nad täiesti erinevad. Või ei ole? Mingil imelikul põhjusel kiputakse sõna “truu” seostama ikka ja ainult füüsilise truudusega. Huvitav miks küll? Reede öine vestlus arutuga jäi kummitama. Ei, me ei rääkinud truudusest, aga kuidagi haakusid tema sõnad minu jaoks just selle teemaga. Haakusid nii, et jäidki sinna kinni. Isegi lennukis, vaadates kaugenevat maapinda, kaaslaste säravaid silmi, silmapiiril sinetavat merd … mõtlesin, et mida siis minu jaoks truudus ikkagi tähendab. Kuidagi ei suuda ma seda sõna siduda füüsilise küljega. Ikka seostub ta minu jaoks ainult ustavusega ja ustavus on palju kõrgemalseisev mingist füüsilisest aspektist.

Hunnik poolikud mõtteid …

No impressions (interesting why?)


Sorry, no comments!.

0.435 seconds. All rights reserved!